همکاران گرامی

پروتکل پیشنهادی در نحوه برخورد با موارد انکولوژی زنان در طول پاندمی کوید -۱۹

دانلود پروتکل

این پروتکل پیشنهادی انجمن سرطان های زنان در مورد نحوه برخورد
با موارد انکولوژی زنان در طول پاندمی کوید-۱۹، تا این تاریخ است.
در جهت تکمیل و اصلاح این پروتکل نظرات و پیشنهادات خود را به انجمن منعکس بفرمایید

فراخوان ثبت نام نهمین کنگره مجازی بین اللملی انجمن علمی سرطان های زنان ایران

کتاب جدید انجمن علمی سرطان های زنان ایران منتشر گردید.

آخرین اخبار انجمن

  همکاران

  تازه ترین ویدیو ها در کانال ویدیویی انجمن، (جزئیات بیشتر)

   

  آموزش بیماران

cervical-ca uterine-ca ovarian-ca valvular-ca
breast-ca gtd hpv genetic