history-titleرشته ژنیکولوژی-انکولوژی در نیم قرن اخیر یعنی از سال۱۹۷۰ در دنیا یکی از سه شاخه ی اصلی رشته زنان و مامایی به شمار آمده است. در ایران هم از حدود سه دهه گذشته (سال ۱۳۶۸) پیشرفت زیادی در این رشته حاصل شده است، به گونه ای که گروهی از متخصصین زنان علاقه مند به این رشته با گذرانیدن دوره هایی به صورت فلو در داخل یا خارج از کشور در این رشته از شاخه ی ژنیکولوژی فعالیت می‌نمایند. به دلیل آنکه رشته سرطان های زنان یک رشته multidisciplinary است، به منظور ارتباط هرچه بیشتر بین متخصصین ژنیکولوژی انکولوژی و ارتباط آنها با سایر متخصصین زنان و ارتباط با متخصصین رشته های وابسته مانند مدیکال انکولوژیست­ها، رادیوتراپیست­ها، جراحان عمومی، پاتولوژیست­ها و رادیولوژیست ها و همچنین ارتباط آن ها با سایر جوامع جهانی مانند International Gynecological Cancer Society و  European Society of Gynecological Oncology تشکیل انجمن تحت عنوان انجمن سرطان های زنان احساس می گردید. در جهت نیل به این هدف فعالیت هایی در سال ۱۳۸۲ انجام شد، به­ طوری که با کسب اجازه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساسنامه انجمن تدوین گردید.

اهداف این اساسنامه مبنی بود بر این اجزا:

  1. ارتباط علمی با فنی، آموزشی و تبادل نظر بین متخصصان و سایر کارشناسان که به نحوی با شاخه های گوناگون سرطان های زنان ارتباط دارند.
  2. همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی پژوهشی
  3. ارایه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی
  4. ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان nicolette shea در پیشبرد فعالیت های علمی و پژوهشی و آموزشی
  5. تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی­های بازآموزی، آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین

اساسنامه در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ مورد تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

عضویت در انجمن به طرق زیر در نظر گرفته شد:

  1. عضویت پیوسته: هیات موسس انجمن و دیگر افرادی که حداقل دارای درجه تخصص در یکی از رشته های سرطان های زنان یا رشته های وابسته مثل هماتولوژی انکولوژی، رادیوتراپی، جراحی عمومی و پاتولوژی می باشد.
  2. عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت انجمن در آیند. لیسانس یا بالاتر، رشته­ های مامایی، پرستاری، رادیولوژی و آناتومی. کسانی که تمایل به درمان و پژوهش در سرطانه ای زنان دارند.
  3. عضویت افتخاری: شخصیت ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان دارای اطمینان می باشند و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر دارند.

اساسنامه در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۲ به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و بعد از درج آگهی جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرس اصل و جانشین در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ با انتخابات انجام گرفت.