اعضای انجمن سرطان های زنان در سال ۱۴۰۲

نام و نام خانوادگیرشتهنام و نام خانوادگیرشته
دکتر ستاره اخوانفلوشیپ انکولوژی زناندکتر مریم اسماعیل پورفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر آرزو اسماعیل زادهفلوشیپ انکولوژی زناندکتر طاهره اشرف گنجوییفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر سهیلا اميني مقدمفلوشیپ انکولوژی زناندکتر هاله آيت اللهيفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر نادره بهتاشفلوشیپ انکولوژی زناندکتر عطیه بهمنفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر فریبا بهنام فرفلوشیپ انکولوژی زناندکتر مهتاب بيرانونديفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر سارا پورسیدفلوشیپ انکولوژی زناندکتر محدث پيدايشفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر زنبق پیراستهفلوشیپ انکولوژی زناندکتر لیلا پیرزادهفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر افسانه تهرانيانفلوشیپ انکولوژی زناندکتر فهیمه ثابتفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر مهری جعفری شبیریفلوشیپ انکولوژی زناندکتر نجمه جهانيفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر فاطمه چراغیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر نویده حاجی آقائی سعیدیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر مژگان حاجی صفری تفتیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر ملیحه حسن زاده مفردفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر زهرا رفيعي سروريفلوشیپ انکولوژی زناندکتر نرگس زمانیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر زهرا شیروانیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر شهرزاد شیخ حسنیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر الهام شیرعلیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر لعیا شیرین زاده فیض آبادیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر الهام صفاریهفلوشیپ انکولوژی زناندکتر مریم طلایهفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر ملیحه عربفلوشیپ انکولوژی زناندکتر فاطمه زهرا السادات علامهفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر پروین غفاریفلوشیپ انکولوژی زناندکتر حمیده غلامیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر فرح فرزانهفلوشیپ انکولوژی زناندکتر نفیسه فقیهفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر فرشته فکورفلوشیپ انکولوژی زناندکتر صدیقه قاسمیانفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر فاطمه قائم مقامیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر اکرم قهقایی نظام آبادیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر مژگان کریمی زارچیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر منصوره سادات گل محمدیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر شیما محمدیانفلوشیپ انکولوژی زناندکتر میترا محیطفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر میترا مدرس گیلانیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر عاطفه مریدیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر پروین مصطفی قره باغیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر مژده ممتحنفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر اعظم السادات موسویفلوشیپ انکولوژی زناندکتر لیلا موسوی سرشتفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر منیره میرزاییفلوشیپ انکولوژی زناندکتر مریم سادات میر عظیمیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر فاطمه سادات نجیبفلوشیپ انکولوژی زناندکتر فهیمه نخستینفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر ستاره نصیری زیدیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر سمیه نیک فرفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر سیده راضیه هاشمیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر فیروزه سادات هاشمیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر زهرا هنرورفلوشیپ انکولوژی زناندکتر مریم واعظیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر شیوا وحیدیفلوشیپ انکولوژی زناندکتر فرشته یزدانیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر زهره یوسفی رودسریفلوشیپ انکولوژی زناندکتر فریبا یارندیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر پریسا یزدان شناسفلوشیپ انکولوژی زناندکتر خدیجه یزدانمهرفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر آزاده یوسف نژادفلوشیپ انکولوژی زناندکتر سیده ریحانه یوسفیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر زهرا واحدپورفلوشیپ انکولوژی زناندکتر زهرا صراففلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر زهرا نیک پوریفلوشیپ انکولوژی زناندکتر یلدا جفریدهفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر نسیم ظریفیفلوشیپ انکولوژی زنان
دکتر مینا جعفرآبادیفلوشیپ نازایی و IVF دکتر انسیه شاهرخ تهرانی نژادفلوشیپ نازایی و IVF 
دکتر فاطمه کیخافلوشیپ نازایی و IVF دکتر طاهره افتخارفلوشیپ اختلالات کف لگن
دکتر شهلا چایچیانفلوشیپ لاپاروسکوپی و IVFدکتر اعظم السادات مهدویفلوشیپ لاپاروسکوپی و IVF
دکتر رامش عمرانی پورفلوشیپ جراحی سرطاندکتر مامک طهماسبیفلوشیپ طب تسکینی
دکتر سودابه کاظمی اسکیفلوشیپ طب مادر و جنیندکتر سعید البرزیفلوشیپ لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی زنان
دکتر ابوالفضل مهدی زاده کاشیفلوشیپ لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی زناندکتر محسن اسفندبدفوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر فاضل الهیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندکتر مسعود ایروانیفوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر غلامرضا توگهفوق تخصص خون و سرطان بالغیندکتر امید رضاییفوق تخصص خون و سرطان بالغین
دکتر صفا نجارنجفیفوق تخصص خون و سرطان بالغیندکتر شهپر حقیقتلنفوتراپیست
دکتر بهزاد سینائیمتخصص بیهوشیدکتر معصومه علیزادهمتخصص بیهوشی
دکتر مهشید پناهی شمس آبادمتخصص پاتولوژیدکتر مرجان رهنمای فرزامیمتخصص پاتولوژی
دکتر سهیلا سرمدیمتخصص پاتولوژیدکتر اکرم سیف الهیمتخصص پاتولوژی
دکتر رضا شاه سیاهمتخصص پاتولوژیدکتر معصومه شیروی خوزالیمتخصص پاتولوژی
دکتر فرشته عاملیمتخصص پاتولوژیدکتر بهنوش محدی جزیمتخصص پاتولوژی
دکتر الهام میرزائیانمتخصص پاتولوژیدکتر فاطمه نیلی احمدآبادیمتخصص پاتولوژی
دکتر جمال اخوان مقدممتخصص جراحی عمومیدکتر مهرداد بهلولیمتخصص جراحی عمومی
دکتر آزاده جولاییمتخصص جراحی عمومیدکتر فخرالدین کیانیمتخصص جراحی عمومی
دکتر رباب انبیائیمتخصص رادیوانکولوژیدکتر فرناز آموزشگار هاشمیمتخصص رادیوانکولوژی
دکتر حمیدرضا دهقان منشادیمتخصص رادیوانکولوژیدکتر سروآزاد ستودهمتخصص رادیوانکولوژی
دکتر مستانه صانعیمتخصص رادیوانکولوژیدکتر پوریا عادلی رانکوهیمتخصص رادیوانکولوژی
دکتر احمد عامریمتخصص رادیوانکولوژیدکتر علی قنبری مطلقمتخصص رادیوانکولوژی
دکتر افسانه مداح صفایی طرقمتخصص رادیوانکولوژیدکتر مونا ملک زاده مغانیمتخصص رادیوانکولوژی
دکتر لیلا مودب شعارمتخصص رادیوانکولوژیدکتر علیرضا ابریشمیمتخصص رادیولوژی
دکتر سارا پرویزمتخصص رادیولوژیدکتر مریم رحمانیمتخصص رادیولوژی
دکتر بهناز مرادیمتخصص رادیولوژیدکتر مهرورز ملکمتخصص رادیولوژی
دکتر آزاده اکبری سنهمتخصص زنان و زایماندکتر مریم السادات حسینیمتخصص زنان و زایمان
مینا عطائیمتخصص زنان و زایماندکتر عبدالرسول اکبریانمتخصص زنان و زایمان
دکتر رکسانا رحمتیانمتخصص زنان و زایماندکتر نسیم سنجریدکتر زهرا نیک پوری
دکتر مسعود گرشاسبیمتخصص ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)دکتر زینب امیرپورپزشک عمومی
دکتر زهرا شیخی مبارکهپزشک عمومیدکتر آذین نحوی جوپزشک عمومی