منشور اخلاقی

 

          انجمن علمی سرطان های زنان ایران (IRSGO) به صورت غیرانتفاعی از سال ۲۰۰۳ تاسیس شد و تاکنون به صورت مداوم در حال رشد بوده و امروز بیش از ۱۸۰۰ مورد از تخصص های مختلف و مرتبط با سرطان های زنان را شامل می شود. ما متعهد هستیم  برای بهبود سلامت و رفاه زنان ایرانی از طریق پیشگیری از سرطان، برتری در مراقبت، پژوهش و آموزش با کیفیت بالا تلاش کنیم.

          اعضای ما دربرگیرنده تمامی افرادی هستند که به گونه ای با سرطان های زنان درگیرند مانند انکولوژیست، پاتولوژیست ها و همچنین تمام حرفه هایی که امور مربوط به مراقبت از سرطان های زنان را بر عهده دارند مانند هماتوانکولوژیست ها، رادیوانکولوژیست ها، انکولوژیست های جراحی، متخصصین زنان، پرستاران، ماماها، همراهان آموزشی و تمامی علاقه مندان از سراسر ایران، که با پذیرش و قبول عضویت در انجمن علمی سرطان های زنان ایران مستلزم تعهد و پایبندی مستمر به ضوابط انسانی، اخلاقی و رفتار حرفه ای هستند. جهت رسیدن به بالاترین سطح صلاحیت علمی و حرفه ای، اعضا موظف هستند در بازآموزی های ماهانه انجمن شرکت کنند. همچنین اعضا صادقانه صلاحیت ها، شایستگی ها و تواناییهای حرفه ای خود را به عموم مردم و حوزه رسانه عرضه میکنند. بنابراین مادامی که عضویت خود را تمدید کنند و به منشور اخلاقی پایبند باشند، میتوانند در کنار اسم خود، عضویت در انجمن سرطان های زنان را ذکر کنند.

          این منشور اخلاقی برای حفظ استانداردهای حرفه ای در حوزه سرطان های زنان و دستیابی به اهداف فوق، موارد زیر را به انجام می رساند:

          1- پیشگیری از سرطان های زنان:

  • افزایش دانش زنان ایران در مورد سرطان های زنان از طریق سخنرانی و مشاوره اساتید این رشته
  • آموزش غربالگری سرطان های زنان از طریق چاپ جزوه های بازآموزی
  • اجرای برنامه های آموزشی از طریق رسانه های ملی و وب سایت انجمن

          ۲- مراقبت های بهتر درمانی دربیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژی از طریق:

  • آموزش به اعضاء انجمن و متخصصین زنان
  • به روز کردن پروتکل های درمانی
  • انجام پژوهش های کاربردی با کمک دانشگاه های سراسر کشور
  • انجام طراح های ملی و بین المللی
  • چاپ مقالات علمی داخلی و بین المللی در نشریه تخصصی انکولوژی JOGCR