ورود شما را برگه‌ی ویژه هشتمین کنگره سالیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران خیر مقدم می گوییم.

هشتمین کنگره سالیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران در تاریخ 12 تا 14 اردیبهشت 1397 برگزار می‌گردد.

poster-1

poster-2

پوستر های کنگره