سه تن از اعضای انجمن سرطان های زنان، دکتر فریبا یارندی و دکتر اعظم السادات موسوی در برنامه آموزشی – پژوهشی کلینیکال ترایال که توسط شرکت Roche در کشور امارات برگزار گردید حضور به عمل رساندند.

فایل های مرتبط:

مشاهده و دریافت