موارد مربوط به تومور بورد

تومور بورد دی ماه ۱۳۹۹ – چالش‎های تشخیص و درمان کانسر اندومتر تایپ II

وبینار انکولوژی زنان آذر ماه ۱۳۹۹ – معرفی کیس‎های چالش برانگیز کانسر اندومتر

تومور بورد آذر ماه ۱۳۹۹ – چالش‎های تشخیص و انتخاب درمان در کانسرآندومتر تایپ I: قسمت دوم

وبینار انکولوژی زنان آبان ماه ۱۳۹۹- سوالات شایع درباره HPV

تومور بورد آبان ماه ۱۳۹۹- چالش‎های تشخیص و انتخاب درمان در کانسرآندومتر تایپ I

تومور بورد مهر ماه ۱۳۹۹- Gl considerations. Surgeries and Complications in Gynecology Oncology

تومور بورد شهریور ماه ۱۳۹۹- تومورهای borderline تخمدان و low grade serous carcinoma