همکاران گرامی

پروتکل پیشنهادی در نحوه برخورد با موارد انکولوژی زنان در طول پاندمی کوید -۱۹

دانلود پروتکل

این پروتکل پیشنهادی انجمن سرطان های زنان در مورد نحوه برخورد
با موارد انکولوژی زنان در طول پاندمی کوید-۱۹، تا این تاریخ است.
در جهت تکمیل و اصلاح این پروتکل نظرات و پیشنهادات خود را به انجمن منعکس بفرمایید

کتاب جدید انجمن علمی سرطان های زنان ایران منتشر گردید. جهت سفارش و دریافت با شماره قرار داده شده، تماس بفرمایید.

قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان

آخرین اخبار انجمن

  همکاران

  تازه ترین ویدیو ها در کانال ویدیویی انجمن، (جزئیات بیشتر)

   

  آموزش بیماران

cervical-ca uterine-ca ovarian-ca valvular-ca
breast-ca gtd hpv genetic