title-8th-cong
رعایت موارد زیر جهت ارسال مقاله ضروری می باشد:

1. مقاله باید به صورت اینترنتی در سایت انجمن علمی سرطان های زنان ایران به آدرس فرم ارسال مقاله ارسال شود.

2. مقالات شامل پژوهشی، مروری، گزارش موردی باید در موضوعات انتخابی کنگره و دارای عنوان و چکیده فارسی و عنوان و چکیده انگلیسی باشند.

3. چکیده فارسی و انگلیسی باید حداکثر 300 کلمه بوده و شامل زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی باشد.

4. جهت پذیرش مقاله در کنگره نیازی به ارسال متن کامل مقاله نمی باشد.

5. کلیه مقالات پذیرفته شده در کنگره چنانچه دارای چکیده کامل فارسی و انگلیسی بوده و متن کامل آن در فرمت Word و یا PDF ارسال گردد، بر اساس توافق، در نشریه اختصاصی انجمن چاپ خواهد شد.

فایل مقاله باید شامل موارد زیر باشد:

1- اندازه فونت برای زبان فارسی، اندازه 12 با فونت B Nazanin و برای انگلیسی، اندازه 10 با فونت Times New Roman باشد.

2- صفحه بندی فایل مقاله A4 باشد.

3- آیین نگارش زبان پارسی به طور کامل رعایت شود و از به کار بردن کلمات لاتین و همچنین واژه های خارجی که معادل رسایی در زبان پارسی دارند، خودداری شود. معادل انگلیسی کلمات می توانند به صورت پاورقی آورده شوند.

4- صفحه عنوان (فارسی و انگلیسی): در فایل مقاله صفحه عنوان شامل عنوان و نام کامل نویسندگان می باشد که در مقابل نام هر یک از آن ها باید رتبه تحصیلی، وابستگی شغلی و سازمانی درج شده باشد، همچنین آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول باید مشخص گردد.

5- چکیده فارسی: 250-260 کلمه و در چهار پاراگراف با عناوین زمینه و هدف، روش‌بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلمات کلیدی (حداقل 3 و حداکثر 7 واژه) تنظیم شود. چکیده انگلیسی باید منطبق با چکیده فارسی باشد و در بخش‌های Background، Methods، Results، Conclusion و Keywords تنظیم و 320-330 کلمه باشد.

 مقدمه: یک صفحه شامل: 1- اطلاعات قبلی و زمینه‌ای انجام شده و سابقه با ذکر رفرانس. 2- ضرورت انجام تحقیق. 3- سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ها پاسخ می‌گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند. 4- تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی. 5- هدف تحقیق به نحو روشن.

6- کلید واژه ها (فارسی و انگلیسی): شامل حداکثر 5 کلمه و مطابق با MeSH (Medical Subject Headings) می باشد.

7- متن: متن کامل شامل مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و تشکر و قدردانی حداکثر 3500 کلمه باشد.

7-1- جامعه مورد بررسی و نحوه نمونه گیری (بیماران یا حیوانات آزمایشگاهی) و سایر مشخصه های مهم به وضوح بیان شود. روش ها، وسایل (نام سازنده تجهیزات و آدرس در پرانتز آورده شود) و اقدامات انجام شده با توضیحات کافی بیان گردد، در حدی که سایر پژوهشگران بتوانند نتایج را بررسی و در صورت تمایل پژوهش را به طور کامل تکرار نمایند. میزان و طریقه مصرف همه داروها و مواد شیمیایی استفاده شده مشخص گردد و شواهدی که حساسیت روش های آزمایشگاهی را تایید نماید ارایه شود.

7-2- اصول اخلاقی پژوهش در کارآزمایی های بالینی شامل درج نشدن اسامی بیماران، دریافت رضایت نامه از بیماران و تصویب مطالعه توسط کمیته اخلاق رعایت گردد.

7-3- روش های آماری باید با جزییات کافی بیان گردد تا خواننده بتواند نتایج مقاله را آزمون کند. اشاره به نرم افزار مورد استفاده و بیان آزمون آماری به کار گرفته شده برای هریک از متغیر های پژوهش ضروری می باشد.

7-4- نتایج آزمون ها باید با ترتیب منطقی در متن به صورت جداول، نمودارها و تصاویر با سه سری شماره گذاری مستقل ارایه گردند. داده های جداول، نمودارها و تصاویر در متن باردیگر تکرار نشود و داده ها نباید به هر دو صورت جدول و نمودار ارسال شوند.

7-5- جداول، نمودارها و تصاویر باید اصل، دقیق و روشن (حداقل dpi 300) با زیرنویس فارسی و با فرمت Tif به صورت فایل های مجزا ارایه گردد.

7-6- در قسمت بحث و نتیجه گیری تفسیر یافته ها و اهمیت آن ها بیان شده و مشاهدات به پژوهش های مرتبط دیگر ارتباط داده شود و علل تفاوت با یافته های دیگران تحلیل گردد. نتیجه گیری با اهداف پژوهش مرتبط باشد. گمانه های جدید در صورت لزوم بیان شده و توصیه ها در انتهای بحث بیایند.

7-7- درصورت نیاز نام منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق شده است و همچنین هر گونه کمک فنی از سایر مراکز می بایست پیش از منابع و مراجع، تحت عنوان تشکر و قدردانی بیان شود.

8- منابع:

8-1- منابع به ترتیب استفاده در متن، شماره گذاری و مرتب شوند و برای ارجاع به مقالات از اعداد ریاضی در داخل پرانتز استفاده شود. برای مثال (11).

8-2- در صورتی که به منابعی پی در پی اشاره می گردد باید بین اولین و آخرین شماره از خط فاصله استفاده گردد، برای مثال (6-3)، در غیر این صورت با ویرگول منابع از یکدیگر جدا گردند. برای مثال (7 ،4 ،1).

8-3- منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود.

8-4- در نگارش مقاله حداقل بخشی از منابع مربوط به 5 سال اخیر باشد.

8-5- ساختار رفرانس بر اساس Vancouver Referencing Style باشد. راهنمای کامل را از اینجا مشاهده نمایید.

نمونه‌ها:

1. Jiang Z, Huang Y, Sharfstein ST. Regulation of recombinant monoclonal antibody production in chinese hamster ovary cells: a comparative study of gene copy number, mRNA level, and protein expression. Biotechnol Prog 2006;22(1):313-8.

2. Geller HM, Cheng KY, Goldsmith NK, Romero AA, Zhang AL, Morris EJ, et al. Oxidative stress mediates neuronal DNA damage and apoptosis in response to cytosine arabinoside. J Neurochem 2001;78(2):265-75.

3. Sarshar A, Mohajer M, Kimiagar M, Azizi F. Psychomotor and intellectual disturbances in schoolchildren of Tehran suburbs. J Shaheed Beheshti Uni Med Sci 1991;15(3,4):12. [Persian]

4. Zacharin RF. Pelvic floor anatomy and the surgery of pulsion enterocele. New York: Springer; 1985.

5. Wall PD, Melzack RA. Text book of Pain. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1994.

6. Monks R. Psychotropic drugs. In: Wall PD, Melzack RA, editors. Textbook of Pain. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1994. p. 963-89.

7. Nochols DH, Randall CL. Massive eversion of the vagina. In: Nichols DH, Randall CL, editors. Vaginal surgery. 3rd ed. Baltimore: Williams Wilkins; 1989. p. 328-57.

8. World Health Organization. Tuberculosis Facts 2008/WHO Fact Sheets on Tuberculosis and Stop TB Partnership [Internet]. 2008 Apr [cited 2011 Mar 1]; Available from: http://www.who.int/tb/publications/2008/factsheet_april08.pdf

9. Institute of Medicine. Meeting 2: Impact of Pregnancy Weight on Maternal and Child Health [Internet]. 2006 May 15 [cited 2011 Mar 1]; Available from: http://www.iom.edu/Activities/SelectPops/pregweightwrkshp/2006-MAY-30.aspx

10. Ghofranipour F, Shojaee zade D. Use of health belief model in prevention of brucelosis in Shahr-e-cord City in Iran. Daneshvar J 1997;15:23-8. [Persian]

11. Modabbernia MJ, Vaez Salehi ME. A study on prevalence rate of psychiatric disorders arising from war with associated factors in hospitalized patients of Mirzakoochak Hospital, Rasht, Guilan, in 1365-1368. J Med Faculty Guilan Univ Med Sci 1994;9(3):17-22. [Persian]