“گزارش اینترنتی وبینار تومور بورد ماهیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران مورخ ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹”

این وبینار با موضوع کوید-۱۹ و سرطانی زنان (COVID19 and Gynecologic Cancers)

در ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح الی ۱۰/۳۰ صبح، با حضور اساتید گرامی به صورت اینترنتی در اسکای روم برنامه ای توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

گرداننده: دکتر شهرزاد شیخ حسنی

اعضای پنل: دکتر شهرزاد شیخ حسنی، دکتر مرضیه گمار، دکتر نادره بهتاش، دکتر پرویز حنجانی

ON ZOOM PLATFORM

JULY 16th Thursday 6 PM Tehran Time (GMT+4:30)

Clinical Practices of ovarian and endometrial cancers during Covid-19 pandemic
Dr. Shahrzad Sheikh Hassani
Assistant Professor of of Gynecologic Oncology, Valiasr Hospital and Tehran University of Medical Sciences

Role of radiotherapy in management of Gynecologic Cancers during COVID-19 pandemic
Dr. Marzieh Gomar
Assistant Professor of Radio-Oncology, Tehran University of Medical Sciences

What should we do about Gynecologic cancers associated with Covid-19 pandemic
Dr. Nadereh Behtash
Professor of Gynecologic Oncology, Tehran University of Medical Sciences

Expert opinions about Gynecologic cancers in Covid-19 pandemic
Dr. Parviz Hanjani
International Professor of Gynecologic Oncology, Professor EmeritusTemple University School of Medicine

ویدیوها


ویدیوهای همایش یک روزه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ را از اینجا مشاهده نمایید.

جزئیات


همایش یکروزه از راه دور به صورت اینترنتی

دبیرعلمی:

دکتر شهرزاد شیخ حسنی

تاریخ برگزاری:

پنج شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹

زمان:

۸ صبح الی ۱۰/۳۰ صبح

برگزار کننده


IRSGO

پست الکترونیک:
irsgo@email.com

محل گردهمایی


به صورت اینترنتی و از طریق اسکای روم

پوستر


نام کاربر