بیمارستان فرهیختگان تهران

Farhikhtegan-hospital


بیمارستان فرهیختگان تهران یکی از ۴ مراکز درمانی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است که در شمال غرب تهران در منطقه حصارک، روبروی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واقع شده است.


مسیر های دسترسی به بیمارستان فرهیختگان: Google map

مسیر شماره 1: دسترسی از بزرگراه نیایش شرق به غرب

path-1

***

مسیر شماره 2: دسترسی از بزرگراه نیایش (آبشناسان) غرب به شرق

path-2

***

مسیر شماره 3: دسترسی از بزرگراه همت شرق به غرب

path-3

***

مسیر شماره 4: دسترسی از بزرگراه همت غرب به شرق

path-4

***

به آگاهی می رساند مکان مناسب و کافی جهت پارک خودرو در بیمارستان فرهیختگان فراهم می باشد.