کمیته‌های علمی نهمین کنگرۀ سراسری انجمن سرطان‌های زنان ایران به زودی اعلام خواهد شد.