برگزاری جلسه تومور بورد بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی تهران

همکار گرامی:
جلسه تومور بورد بخش انکولوژی زنان بیمارستان امام خمینی تهران، سه شنبه ٢٧ مهر ماه ساعت ٩ تا ١٢ با حضور پرفسور هنجنی، اساتید بخش و اعضای محترم انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران با معرفی بیماران جالب برگزار خواهد شد. حضور شما را گرامی می‌داریم.
مکان: تهران، بیمارستان امام‌خمینی (ره)، ساختمان ولیعصر، طبقه دوم، سالن شورا

دکتر اعظم السادات موسوی