جلسه برنامه ریزی توموبوردهای ماهیانه

جلسه ای به منظور برنامه ریزی برای توموبوردهای ماهانه انجمن سرطان زنان در سال 1395 مورخ 30 خردادماه در دفتر انجمن با حضور خانم ها: دکتر نادره بهتاش، دکتر ستاره اخوان، دکتر سهیلا امینی مقدم، دکتر ملک زاده، دکتر کاظمی، دکتر شیخ حسنی، دکتر رحمانی، دکتر سرمدی و آقایان: دکتر مجتبی قدیانی، دکتر احمد عامری از رشته های مختلف مرتبط با سرطان های زنان برگزار گردید و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

 1. اطلاع رسانی وسیع تر با همکاری انجمن های مرتبط
 2. ذکر مشخصات بیماران چند روز پیش از برنامه در کانال تلگرام انجمن
 3. چاپ خلاصه توموربوردها به عنوان Meeting News در نشریه انگلیسی انجمن (JOGCR)
 4. نشان دادن تصاویر پاتولوژی بیماران
 5. درخواست معرفی بیماران از تمام مراکز
 6. استقبال از ارایه مقالات جدید در قسمتی از برنامه
 7. برتری ارائه مطالب به صورت Case Report
 8. محتوای برنامه متناسب با گروه متخصصین و فوق تخصص سرطان زنان
 9. اختصاص زمانی برای پرسش و پاسخ
 10. ذخیره کردن تمام مطالب سخنرانیها برای دسترسی همکاران
 11. مرور تمام موضوعات در برنامه یکساله
 12. اعلام نتایج درمان کیس مطرح شده در توموربورد بعدی
 13. امکان حضور بیمار در توموربورد
 14. درخواست معرفی افراد به عنوان سخنران از انجمن ها

قدردانی خانم دکتر نادره بهتاش از خانم دکتر زهره یوسفی به منظور برگزاری بسیار خوب کنگره بین المللی سرطان در مشهد

خانم دکتر نادره بهتاش (رئیس انجمن علمی سرطان های زنان ایران) از خانم دکتر زهره یوسفی به منظور برگزاری بسیار خوب کنگره بین المللی سرطان در مشهد مورخ 29 الی 31 اردیبهشت ماه تشکر نمودند. با گزارش این کنگره در جلسه هیت مدیره، از ایشان به عنوان عضو افتخاری هیئت مدیره انجمن دعوت گردید و از ایشان درخواست شد تا شاخه ی مشهد انجمن سرطان زنان نیز تشکیل گردد.