دستورالعمل جدید برای سن غربالگری سرطان پستان

breast-cancer-screening-title

غربالگری سالانه سرطان پستان از سن 40 سالگی توصیه می شد ولی با توجه به دستورالعمل جدید سرطان پستان انجمن سرطان آمریکا که در JAMA منتشر شده مجاز به ادامه غربالگری سالانه پس از سن 55 سال هستند.

دستورالعمل های جدید انجمن سرطان آمریکا (ACS) برای غربالگری سرطان پستان

در اولین به روز رسانی عمده از سال 2003، انجمن سرطان آمریکا (ACS) توصیه می کند که زنان با خطر متوسط ​​سرطان پستان از 45 سالگی تحت ماموگرافی سالانه منظم قرار گیرد، اما همراه با گزینه هایی باشد که در صورت نیاز زودتر انجام گیرد و همچنین زنان 55 سال و بالاتر باید هر دو سال یکبار به جای سالانه، همراه با گزینه هایی که در صورت نیاز سالانه انجام پذیرد، ماموگرافی انجام دهند.

سرطان پستان دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایالات متحده، پس از سرطان ریه است. تخمین زده می شود که در سال 2015، حدود 230000 زن آمریکایی با سرطان پستان تشخیص داده خواهند شد و 40300 زنان از آن می میرند.

مرگ ناشی از سرطان پستان به طور پیوسته از سال 1990 عمدتا به دلیل پیشرفت در تشخیص زودهنگام و درمان کاهش یافته است. تشخیص زود هنگام برای درمان موفق سرطان پستان ضروری است.

توصیه های جدید بر اساس یافته های تعدادی از مطالعات بر مبنای تعادل بین منافع و مضرات غربالگری، برای استفاده بالینی طراحی شده است.

حقایق غربالگری سرطان پستان:

  • در سال 2013، 65.7 درصد از زنان آمریکایی تحت غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند.
  • بالاترین درصد از زنان که تحت غربالگری قرار گرفتند 71% برای سنین 50-64 بود.
  • 56/6% درصد از زنان 75 ساله و بالاتر ماموگرافی شدند.

 خلاصه دستورالعمل به شرح زیر است:

  • غربالگری سالانه اختیاری برای زنان 40-44 ساله
  • ماموگرافی به طور منظم از سن 45
  • ماموگرافی غربالگری سالیانه برای زنان 45-54 ساله
  • غربالگری دوسالانه برای زنان 55 سال همراه با گزینه های برای ادامه غربالگری سالانه در صورت لزوم
  • ادامه غربالگری تا زمانی که زن سلامت کلی خوب داشته و امید به زندگی از 10 سال یا بیشتر دارد.

معاینه بالینی پستان (CBE) برای غربالگری سرطان پستان در زنان با ریسک متوسط در هر سنی، با توجه آنچه “فقدان شواهد روشن که به طور قابل توجهی CBE به تشخیص سرطان پستان پیش یا پس از سن 40 سال کمک کرده باشد” گفته می شود، توصیه نمی شود.

Reference: Medical News Today. New guidelines for breast cancer screening age. [Internet] 2015 Oct 20 [cited 2015 Dec 12]; Available from: http://www.medicalnewstoday.com/articles/301162.php

برگزاری تومور بورد بیمارستان محب یاس

بیمارستان محب یاس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، آخرین سه شنبه هرماه برگزار کننده توموربورد می باشد که در آن بیماران مهم و پیچیده سرطان های زنان جهت بررسی و تعیین خط مشی صحیح درمانی مطرح می شوند.

اعضای تومور بورد بیمارستان محب یاس:
گروه پاتولوژی دکتر ایزدی و دکتر سرمدی
گروه رادیولوژی دکتر مردوخ پور ، دکتر صلاحی و دکتر مرادی
گروه رادیوتراپی دکتر طباطبایی و دکتر عقیلی
گروه هماتولوژی انکولوژی دکتر اسنجرانی
گروه انکولوژی دکتر یارندی و شیرعلی
اساتید محترم دکتر ادبی و دکتر محسنی

 

نشانی: خیابان کریمخان زند، انتهای خیابان استاد نجات اللهی شمالی، بالاتر از سازمان زمین شهری، بیمارستان جامع زنان محب یاس

تلفن: 4-88897761
دورنگار: 889159591

برگزاری تومور بورد کلینیک مشترک (Joint Clinic) سرطان های زنان بیمارستان امام حسین (ع)

کلینیک مشترک (Joint Clinic) سرطان های زنان بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1390 شروع به کار نموده است. این کلینیک هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت 7:30 صبح تشکیل می شود و بیماران مهم و پیچیده سرطان های زنان جهت بررسی و تعیین خط مشی صحیح درمانی در این کلینیک مطرح می شوند.
اعضای کلینیک مشترک (Joint Clinic) :
دکتر عبدالهی ابراهیمی (پاتولوژیست)
دکتر طاهره اشرف گنجویی (ژنیکولوژیست- انکولوژیست)
دکتر ربابه انبیایی (رادیوتراپیست-انکولوژیست)
دکتر مریم السادات حسینی (ژنیکولوژیست- انکولوژیست)
دکتر مرتضی طباطبایی فر (رادیوتراپیست-انکولوژیست)
دکتر آیناز صورتی (رادیوتراپیست-انکولوژیست)
دکتر ملیحه عرب (ژنیکولوژیست- انکولوژیست)
دکتر فرح فرزانه (ژنیکولوژیست- انکولوژیست)
دکترعلی محمد فیضی (رادیولوژیست)
دکتر محمد هاشمی (پاتولوژیست)
دستیاران فلوشیپ انکولوژی زنان و دستیاران زنان