اولین نشست هیئت مدیره دوره پنجم انجمن علمی سرطان های زنان، چهارشنبه 6 خرداد 1394

اولین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن علمی سرطان های زنان چهارشنبه 6 خرداد 1394

اولین جلسه هیئت مدیره دوره پنجم انجمن علمی سرطان های زنان چهارشنبه 6 خرداد 1394

اولین جلسه هیئت مدیره ی دوره پنجم انجمن علمی سرطان های زنان در روز چهارشنبه مورخ 6 خرداد 1394 در ساعت 7:30 صبح در دفتر انجمن برگزار گردید. این جلسه که با حضور متخصصین و اساتید دکتر بهتاش، دکتر موسوی، دکتر مدرس، دکتر قائم مقامی، دکتر اخوان، دکتر شیخ حسنی، دکتر گودرزی، دکتر امینی مقدم، دکتر گیتی، دکتر طباطبایی فر و دکتر دهقان برگزار گردید، در ابتدا دکتر بهتاش با اهمیت بر برگزاری منظم تومور بورد و اینکه یکی از پایه های مهم ژنیکولوژی-انکولوژی می باشد، موضوعات مربوط به آن را با مشورت سایر اعضا انتخاب کردند و خاطر نشان کردند که انجمن سرطان های زنان با همکاری بیمارستان بهمن سالیانه برگزار کننده حداقل 10 تومور بورد خواهد بود.

در ادامه دکتر موسوی نیز با اشاره به اهمیت تومور بورد با تاکید بر برگزاری آن، به جاذبه ی آن و نقش مهم آموزشی تومور بورد اشاره نمودند. وی در ادامه به اداره تومور بورد مشابه استاندارد های جهانی با تکیه بر برطرف کردن سوالات و ابهامات شنوندگان اشاره نمودند. همچنین دکتر دهقان درباره اهمیت ارزیابی آن با اعضای جلسه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. انجمن سرطان های زنان، گزارش جامع ماهیانه تومور بورد را در وب سایت خود منتشر خواهد نمود.