پزشکان فوق تخصصی انکولوژی زنان

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال 1359 در تهران می باشند.                                                                                       

محل تحصیل عمومی و تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (فارغ التحصیل سال 1390)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال 1395)

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی

پست الکترونیک : Dr.fsabet@yahoo.com

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

شیراز – بلوار میرزای شیرازی، مجتمع اکسیس طبقه اول

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال 1363 در شیراز می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل سال 1388)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد (فارغ التحصیل سال 1392)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محل کار : هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱- فلکه نمازی – کلینیک فوق تخصصی شهید مطهری شیراز، تلفن: 6121000-0713 و وب سایت کلینیک: https://motahari.sums.ac.ir
۲- خیابان زند – بیمارستان شهید فقیهی شیراز، تلفن: 32351087-0713 الی 99 و وب سایت بیمارستان: https://faghihi.sums.ac.ir
۳- ابتدای بلوار چمران – بیمارستان حافظ شیراز، تلفن: 36271531-0713 الی 36 و وب سایت بیمارستان: https://hafez.sums.ac.ir

پست الکترونیک : Shiravanizahra63@gmail.com

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال 1351 در سمنان می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی سمنان (فارغ التحصیل سال 1377)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال 1391)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال 1397)

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی سمنان و بیمارستان علوم پزشکی سمنان

محل مطب : سمنان، بلوار امیرکبیر، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه 9 واحد 905

شماره تماس : 33490519-023 و 33490591-023 و  0919855800

پست الکترونیک : eli_saffariehyahoo.com

ایشان متولد سال 1339 می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال 1368)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال 1372)

محل تحصیل فلوشیپ ژنیکو آنکولوژی :دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال 1381)

محل تحصیل PHD : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال 1395)

محل تحصیل دوره Master لاپاراسکوپی : دانشگاه علوم پزشکی از کشور هند (فارغ التحصیل سال 1398)

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان امام حسین (ع) واقع در شهر تهران، منطقه 7، مدنی (نظام آباد) – ویزیت روزهای شنبه عصر (17-13) و دوشنبه صبح و عصر (17-8:30) درمانگاه زنان، بیمارستان امام حسین (ع) و  وب سایت بیمارستان : http://www.ehmc.ir

شماره تماس : 77558001-021

پست الکترونیک : drmarab@yahoo.com

وب سایت : http://www.maliheharab.com

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام : https://www.instagram.com/maliheh.arab

تلگرام : https://t.me/maliheharab

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ جراحی سرطان زنان می باشند.               

دکتر محیط در بخش زنان و زایمان بیمارستان نیکان و بیمارستان بوعلی فعالیت می کند.


% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال 1337 می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز (فارغ التحصیل سال 1365)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی تبریز- جراحی زنان مامایی (فارغ التحصیل سال 1370)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه کلن آلمان (فارغ التحصیل 1384)، همچنین از دانشگاه واشنگتن آمریکا (فارغ التحصیل 1393)

محل کار : هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز

آدرس مطب : تبریز، چهار راه آبرسان، خیابان هفت تیر، اول کوی پزشکان، جنب غذاخوری زیتون، پلاک ۱

شماره تماس : 36559848-041

پست الکترونیک : Pm_gharabaghi@yahoo.com

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال 1353 در شیراز می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل سال 1378)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل سال 1389)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل 1395)

محل کار : هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کلینیک فوق اخصصی شهید مطهری و بیمارستان شهید فقیهی

۱- فلکه نمازی – کلینیک فوق تخصصی شهید مطهری شیراز، تلفن: 6121000-0713 و وب سایت کلینیک: https://motahari.sums.ac.ir
۲- خیابان زند – بیمارستان شهید فقیهی شیراز، تلفن: 32351087-0713 الی 99 و وب سایت بیمارستان: https://faghihi.sums.ac.ir

پست الکترونیک : najibf@sums.ac.ir

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال 1352 در تهران می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فارغ التحصیل سال 1379)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فارغ التحصیل سال 1387)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال 1392)

محل کار : استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان بهشتی کاشان و مطب پزشکی وافع در خیابان بهشتی سه راه زبارتی ساختمان نیکان طبقه 5 واحد 2 (روز های زوج عصر)

شماره تماس مطب : 55576799-021

پست الکترونیک : Zahravahedpoor@gmail.com

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام : https://www.instagram.com/Dr.zahravahedpoor

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %