همکاران گرامی :

این پروتکل پیشنهادی انجمن سرطان های زنان در مورد نحوه برخورد با موارد انکولوژی زنان در طول پاندمی کوید-۱۹، تا این تاریخ است. در جهت تکمیل و اصلاح این پروتکل نظرات و پیشنهادات خود را به انجمن منعکس بفرمایید.

با سپاس

 

می توانید پروتکل را از اینجا دریافت نمایید

انجمن سرطانهای زنان ایران