آدرس: تهران، میدان 7 تیر، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، خیابان شهید نژادکی، پلاک 2، واحد 5، دفتر انجمن علمی سرطان های زنان ایران
مسوول دبیرخانه انجمن: خانم سمیه پناهی
تلفن مستقیم:88341316
دورنگار: 88309567