ماموگرافی در غربالگری سرطان پستان (گذشته، حال، آینده)


tumor-board-bahman

برگزار کننده


انجمن سرطان های زنان
بیمارستان بهمن

تلفن تماس:
۸۸۳۴۱۳۱۶ ۲۱ ۹۸+

پست الکترونیک:
irsgo@email.com

جزئیات


تومور بورد

تاریخ برگزاری:
۷ خرداد ۱۳۹۴

زمان:
۷ تا ۱۰ صبح

تومور بورد انجمن علمی سرطان های زنان ایران با همکاری بیمارستان بهمن در تاریخ پنجشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۴ به ریاست دکتر نادره بهتاش (پروفسور انکولوژی زنان) در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.

سخنرانان


دکتر مرتضی عطری (پروفسور جراحی سرطان پستان)، معصومه گیتی (رادیولوژیست)، دکتر نسرین احمدی نژاد (رادیولوژیست)، دکتر اشرف خاندانی (رادیولوژیست)، دکتر رامش عمرانی پور (فلوشیپ جراحی سرطان پستان)، دکتر نسرین سادات علوی (جراح عمومی)

شرکت کنندگان


  • ۲۲ متخصص زنان و زايمان
  • ۵ جراح عمومي
  • ۲ متخصص هماتولوژيست – انكولوژيست
  • ۱۰ متخصص انكولوژيست زنان
  • ۳ متخصص راديوتراپي انكولوژي
  • ۴ متخصص راديولوژيست
  • ۱ پزشك عمومي
  • ۲ متخصص پاتولوژيست
  • ۳ کارشناس پرستار

نتایج


در مورد بیانیه ی United State Preventive Task Force سال ۲۰۰۹ بحث شد:
پافشاری بر انجام ماموگرافی غربالگری زیر ۵۰ سال ضرورتی ندارد.
شاید بتوان ماموگرافی غربالگری بعد از سن ۵۰ را هر ۲ سال انجام داد.

گالری تصاویرویدیوها


محل گردهمایی


بیمارستان بهمن
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، روبروی فرهنگسرا

تلفن:
۸۸۵۷۵۹۰۰ ۲۱ ۹۸+

وب سایت:
www.bahmanhospital.ir