پنجمین نشست هیئت مدیره ی دوره پنجم انجمن علمی سرطان های زنان، چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴

پنجمین نشست هیئت مدیره ی دوره پنجم انجمن علمی سرطان های زنان، چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۷:۳۰ صبح در دفتر انجمن برگزار گردید.
شرکت کنندگان:

خانم ها: دکتر بهتاش، دکتر مدرس گیلانی، دکتر قائم مقامی، دکتر اخوان، دکتر گیتی، دکتر شیخ حسنی
آقایان: دکتر طباطبایی فر، دکتر دهقان، حسین چایچی (مسئول سایت)
موارد مطرح شده:
– به روز بودن سایت انجمن
– برنامه ریزی برای چاپ نشریه ای انگلیسی با کمک سایر انجمن های موازی با سیاست نمایه شدن در سایت های معتبر علمی
– تعیین زمان برگزاری هفتمین کنگره انجمن
– شرح گزارش مالی دوره پیشین و تحویل آن به دکتر بهتاش
– ارایه گزارشی از حضور در جلسه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی توسط دکتر اخوان
شرح جلسه:
در ابتدا مهندس چایچی سایت جدید طراحی شده که شامل دو برگه مجزا برای انجمن و نشریه توموربورد می باشد را نمایش دادند و در ادامه دکتر شیخ حسنی به عنوان دبیر کمیته وبگاه انجمن های سرطان های زنان ایران انتخاب شدند تا ایشان با همیاری سایر پزشکان، داده های لازم مانند پمفلت های آموزشی برای گنجاندن در وبگاه و استفاده همگان آماده نمایند.
دکتر بهتاش با تشکر از دکتر موسوی، سردبیر مجله توموربورد سرطان های زنان، مطالب آن را جذاب و مفید برای متخصصین زنان و همچنین ژنیکولوژیست- انکولوشیست ها دانستند و در ادامه ایشان با توجه به اهمیت نمایه شدن نشریات در سایت های معتبر، چاپ نشریه ای انگلیسی با کمک دیگر انجمن های مربوط را هدف گذاری کردند.
دکتر طباطبایی فر در ادامه به بحث درباره تامین منابع مالی و استفاده از تیم حرفه ای برای نشریه پرداختند.
دکتر دهقان نیز به تجربه فراوان خانم دکتر بهتاش در زمینه چاپ مجله و نمایه کردن آن اشاره و پیشنهاد کردند که با تقسیم هزینه ها با چند انجمن می توان روند کار را آغاز نمود.
دکتر طباطبایی فر به اهمیت استراتژیکی طرح ریزی فرایند انتشار جهت به کارگیری هر چه بیشتر از پژوهش ها اشاره کردند.
در ادامه دکتر گیتی در مورد به کارگیری از تجربه مراکز شناخته شده در روند چاپ مقالات برای نتیجه گیری بهتر را خاطر نشان کردند و فرمودند که می توان از اعضای انجمن نیز برای پیشبرد اهداف نشریه نیز کمک گرفت.
در ادامه جلسه دکتر بهتاش روز های ۸ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ را برای برای برگزاری هفتمین کنگره سالیانه انجمن سرطان های زنان ایران با مشورت با سایر اعضا اعلام نمودند و محل برگزاری تاکنون، بیمارستان فرهیختگان (دانشگاه آزاد اسلامی) در نظر گرفته شده است.
دکتر دهقان نیز گزارش مالی دوره پیشین را اعلام نموده که در ادامه به بحث و تبادل نظر در مورد ساختمان خریداری شده اختصاصی انجمن و همچنین به کار گرفتن حسابرس جهت امور مالی پرداخته شد.
در پایان دکتر اخوان گزارشی از جلسه مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی را ارایه نمودند که نتیجه آن در قالب بسته تحول و نوآوری علوم پزشکی در اختیار سایر اعضا قرار خواهد گرفت.