membership-title
انجمن سرطان های زنان ایران (IRSGO) پیشرو در پیشگیری، درمان، مراقبت و پژوهش سرطان های زنان در ایران است که بیش از هزار رشته مرتبط را شامل می شود. عضویت در انجمن سرطان های زنان فرصت منحصر به فرد برای برقراری ارتباط حرفه ای با همکاران و اساتید برجسته در زمینه سرطان های زنان را فراهم می کند. هر فرد با هر علاقه و تخصصی (متخصصان، پژوهش گران، پرستاران) می تواند عضوی از IRSGO شود. زمان عضویت و تمدید برای سال ۱۳۹۵ تا پایان ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ خواهد بود و هرگونه عضویت و یا تمدید پس از این تاریخ انجام گیرد در سال تقویمی آینده در نظر گرفته خواهد شد.

در حال حاضر مزایای عضویت در IRSGO شامل موارد زیر می باشد:

  • دسترسی به انتشارات و مقالات
  • تخفیف ویژه برای شرکت در همایش ها و کنفرانس ها
  • فرصت های مطالعاتی
  • فرصت های حرفه ای برای پروژه های مختلف و نیروهای کار
  • دسترسی به خبرنامه

جهت عضویت در انجمن بهتر است ابتدا در سایت irsgo عضو شوید. آنگاه با نام کابری وارد سایت شوید و سپس برای عضویت اینجا کلیک کنید.