membership-title
انجمن سرطان های زنان ایران (IRSGO) پیشرو در پیشگیری، درمان، مراقبت و پژوهش سرطان های زنان در ایران است که بیش از هزار رشته مرتبط را شامل می شود. عضویت در انجمن سرطان های زنان فرصت منحصر به فرد برای برقراری ارتباط حرفه ای با همکاران و اساتید برجسته در زمینه سرطان های زنان را فراهم می کند. هر فرد با هر علاقه و تخصصی (متخصصان، پژوهش گران، پرستاران) می تواند عضوی از IRSGO شود. زمان عضویت و تمدید برای سال 1395 تا پایان 29 اسفند 1394 خواهد بود و هرگونه عضویت و یا تمدید پس از این تاریخ انجام گیرد در سال تقویمی آینده در نظر گرفته خواهد شد.

در حال حاضر مزایای عضویت در IRSGO شامل موارد زیر می باشد:

  • دسترسی به انتشارات و مقالات
  • تخفیف ویژه برای شرکت در همایش ها و کنفرانس ها
  • فرصت های مطالعاتی
  • فرصت های حرفه ای برای پروژه های مختلف و نیروهای کار
  • دسترسی به خبرنامه

“حق عضویت برای متخصصین مبلغ 1,000,000 ریـال، برای پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده و پزشکان عمومی مبلغ 700,000 ریـال، کارشناسان و کارشناسان ارشد گروه های مختلف پزشکی مبلغ 500,000 ریـال می باشد”
نام صاحب حساب: انجمن علمی سرطان های زنان ایران
بانک ملت شعبه ی سنایی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملت
شماره حساب: 41680060/18
شماره شبا: IR150120000000004168006018
شماره کارت: 6104337770049615

فرم آنلاین عضویت در انجمن سرطان های زنان ایران
 
 Upload