تومور بورد توموربورد بیمارستان های امام خمینی (ره) و بیمارستان ولیعصر(عج)


emam-hospital-complex-title

هر هفته روزهای سه شنبه در محل درمانگاه انکولوژی زنان با حضور اساتید انکولوژی زنان، رادیوتراپی، رادیولوژی و پاتولوژی برگزار می شود. در این جلسات بیمار مبتلا به کانسرهای زنان که جهت تصمیم گیری درمانی نیاز به مشاوره با گروه های مختلف تشخیصی و درمانی دارند، مطرح می شوند و برنامه درمانی آنها پس از مشاوره با اساتید حاضر در جلسه تعیین می گردد.

برگزار کننده


توموربورد بیمارستان های امام خمینی (ره) و بیمارستان ولیعصر(عج)
دانشگاه علوم پزشکی تهران

جزئیات


تاریخ برگزاری:
هر هفته روزهای سه شنبه

زمان:
7 صبح

محل گردهمایی


بیمارستان امام خمینی (ره)، درمانگاه انکولوژی زنان
نشانی: انتهای بلوار کشاورز

وب سایت:
http://ikhc.tums.ac.ir/