گزارش كنگره دو سالانه انجمن سرطان های زنان اروپا (ESGO 2015)


conf-jan-2016-title

همایش یک روزه گزارش كنگره دو سالانه انجمن سرطان های زنان اروپا (ESGO 2015) توسط انجمن علمی سرطان های زنان ایران با همکاری بیمارستان بهمن‏، در تاریخ پنجشنبه هفدهم دی ماه ۱۳۹۴ در تالار همایش های بیمارستان بهمن برگزار گردید.

سخنرانان


دكتر اعظم السادات موسوی، دكتر ستاره نصيری، دكتر شهرزاد شيخ حسنی، دكتر مريم واعظی (فوق تخصص انكولوژی زنان)، دكتر ساناز طبرستانی (متخصص ژنتيک)

نتایج


گزارش كنگره دو سالانه انجمن سرطان های زنان اروپا: (European Society of Gynecology Oncology, ESGO 2015)

 • بيان خط مشی های كلان انجمن فوق جهت بهبود آموزش و دانش همكاران
 • مشاركت بيشتر خانم ها با آگاهی دادن در مورد كشف زودرس بيماری
 • ارایه نتايج پژوهش های اخير كانسر تخمدان و لزوم بررسی موتاسيون های ژنتيک BRCA1 و BRCA2 برای برنامه ريزی درمانی متفاوت
 • پاسخ گویی بهتر درمانی بيماران فوق به درمان های جديد كانسر PARP inhibitor

تعداد شرکت کنندگان


 • 46 متخصص زنان، فوق تخصص انكولوژی زنان
 • 2 متخصص ژنتیک
 • 1 متخصص انكولوژیست بالغين
 • 1 متخصص پاتولوژيست
 • 5 پزشک عمومی
 • 2 متخصص راديولوژيست
 • 1 متخصص ارولوژيست

گالری تصاویر


ویدیو ها


برگزار کننده


انجمن علمی سرطان های زنان ایران (IRSGO)

جزئیات


همایش یک روزه
5 امتیاز بازآموزی برای متخصصین زنان و زایمان
5 امتیاز بازآموزی برای متخصصین آسیب شناسی
5 امتیاز بازآموزی برای متخصصین پرتودرمانی
4 امتیاز بازآموزی برای دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی مامایی

تعداد شرکت کنندگان:
58 نفر

تاریخ برگزاری:
17 دی 1394

زمان:
7:30 تا 10 صبح

پوستر


tb-jan-2016-img-poster

 

محل گردهمایی


بیمارستان بهمن
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی

وب سایت:
www.bahmanhospital.ir