برگزاری جلسه تومور بورد بخش انكولوژی زنان بيمارستان امام خمينی تهران

همکار گرامی:
جلسه تومور بورد بخش انكولوژی زنان بيمارستان امام خمينی تهران، سه شنبه ٢٧ مهر ماه ساعت ٩ تا ١٢ با حضور پرفسور هنجنی، اساتيد بخش و اعضای محترم انجمن علمی سرطان‌های زنان ایران با معرفی بیماران جالب برگزار خواهد شد. حضور شما را گرامی مي‌داريم.
مكان: تهران، بيمارستان امام‌خمينی (ره)، ساختمان وليعصر، طبقه دوم، سالن شورا

دکتر اعظم السادات موسوی