پزشکان فوق تخصصی انکولوژی زنان

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال ۱۳۵۹ در تهران می باشند.                                                                                       

محل تحصیل عمومی و تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۰)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۵)

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی

پست الکترونیک : Dr.fsabet@yahoo.com

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

شیراز – بلوار میرزای شیرازی، مجتمع اکسیس طبقه اول

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال ۱۳۶۳ در شیراز می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی مشهد (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۲)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز

محل کار : هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۱- فلکه نمازی – کلینیک فوق تخصصی شهید مطهری شیراز، تلفن: ۶۱۲۱۰۰۰-۰۷۱۳ و وب سایت کلینیک: https://motahari.sums.ac.ir
۲- خیابان زند – بیمارستان شهید فقیهی شیراز، تلفن: ۳۲۳۵۱۰۸۷-۰۷۱۳ الی ۹۹ و وب سایت بیمارستان: https://faghihi.sums.ac.ir
۳- ابتدای بلوار چمران – بیمارستان حافظ شیراز، تلفن: ۳۶۲۷۱۵۳۱-۰۷۱۳ الی ۳۶ و وب سایت بیمارستان: https://hafez.sums.ac.ir

پست الکترونیک : Shiravanizahra63@gmail.com

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال ۱۳۵۱ در سمنان می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی سمنان (فارغ التحصیل سال ۱۳۷۷)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۱)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۷)

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی سمنان و بیمارستان علوم پزشکی سمنان

محل مطب : سمنان، بلوار امیرکبیر، ساختمان پزشکان بوعلی، طبقه ۹ واحد ۹۰۵

شماره تماس : ۳۳۴۹۰۵۱۹-۰۲۳ و ۳۳۴۹۰۵۹۱-۰۲۳ و  ۰۹۱۹۸۵۵۸۰۰

پست الکترونیک : eli_saffariehyahoo.com

ایشان متولد سال ۱۳۳۹ می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال ۱۳۶۸)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال ۱۳۷۲)

محل تحصیل فلوشیپ ژنیکو آنکولوژی :دانشگاه علوم پزشکی تهران (فارغ التحصیل سال ۱۳۸۱)

محل تحصیل PHD : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۵)

محل تحصیل دوره Master لاپاراسکوپی : دانشگاه علوم پزشکی از کشور هند (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۸)

محل کار : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان امام حسین (ع) واقع در شهر تهران، منطقه ۷، مدنی (نظام آباد) – ویزیت روزهای شنبه عصر (۱۷-۱۳) و دوشنبه صبح و عصر (۱۷-۸:۳۰) درمانگاه زنان، بیمارستان امام حسین (ع) و  وب سایت بیمارستان : http://www.ehmc.ir

شماره تماس : ۷۷۵۵۸۰۰۱-۰۲۱

پست الکترونیک : drmarab@yahoo.com

وب سایت : http://www.maliheharab.com

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام : https://www.instagram.com/maliheh.arab

تلگرام : https://t.me/maliheharab

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان جراح و متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ جراحی سرطان زنان می باشند.               

دکتر محیط در بخش زنان و زایمان بیمارستان نیکان و بیمارستان بوعلی فعالیت می کند.


% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال ۱۳۳۷ می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید چمران اهواز (فارغ التحصیل سال ۱۳۶۵)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی تبریز- جراحی زنان مامایی (فارغ التحصیل سال ۱۳۷۰)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه کلن آلمان (فارغ التحصیل ۱۳۸۴)، همچنین از دانشگاه واشنگتن آمریکا (فارغ التحصیل ۱۳۹۳)

محل کار : هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز آموزشی درمانی الزهرا تبریز

آدرس مطب : تبریز، چهار راه آبرسان، خیابان هفت تیر، اول کوی پزشکان، جنب غذاخوری زیتون، پلاک ۱

شماره تماس : ۳۶۵۵۹۸۴۸-۰۴۱

پست الکترونیک : Pm_gharabaghi@yahoo.com

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال ۱۳۵۳ در شیراز می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل سال ۱۳۷۸)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل سال ۱۳۸۹)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی شیراز (فارغ التحصیل ۱۳۹۵)

محل کار : هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کلینیک فوق اخصصی شهید مطهری و بیمارستان شهید فقیهی

۱- فلکه نمازی – کلینیک فوق تخصصی شهید مطهری شیراز، تلفن: ۶۱۲۱۰۰۰-۰۷۱۳ و وب سایت کلینیک: https://motahari.sums.ac.ir
۲- خیابان زند – بیمارستان شهید فقیهی شیراز، تلفن: ۳۲۳۵۱۰۸۷-۰۷۱۳ الی ۹۹ و وب سایت بیمارستان: https://faghihi.sums.ac.ir

پست الکترونیک : najibf@sums.ac.ir

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

ایشان متولد سال ۱۳۵۲ در تهران می باشند.

محل تحصیل عمومی : دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فارغ التحصیل سال ۱۳۷۹)

محل تحصیل تخصصی : دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فارغ التحصیل سال ۱۳۸۷)

محل تحصیل فلوشیپ آنکولوژی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۲)

محل کار : استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان، بیمارستان بهشتی کاشان و مطب پزشکی وافع در خیابان بهشتی سه راه زبارتی ساختمان نیکان طبقه ۵ واحد ۲ (روز های زوج عصر)

شماره تماس مطب : ۵۵۵۷۶۷۹۹-۰۲۱

پست الکترونیک : Zahravahedpoor@gmail.com

شبکه های اجتماعی :

اینستاگرام : https://www.instagram.com/Dr.zahravahedpoor

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %

% بزودی تکمیل خواهد شد. %