نشست همراهان انجمن سرطان های زنان ایران

این جلسه در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۴:۰۰ و با هدف همکاری دوجانبه شرکتها و آزمایشگاه ها با انجمن علمی سرطان های زنان ایران و با حضور خانم دکتر گنجویی، خانم دکتر بهتاش و خانم دکتر محیط از انجمن و نمایندگان محترمی از شرکت بهستان دارو، آزمایشگاه نیلو، شرکت زیست باران، شرکت تسنیم گستر، آزمایشگاه مایسا، شرکت آرتا فارمر، شرکت درسا طب درمان، آزمایشگاه دنا و شرکت توسعه تجارت قطره حیات برگزار شد.

در ابندای جلسه سرکار خانم دکتر بهتاش خلاصه ای از فرآیند انجمن را به حاضرین توضیح دادند و اینکه با حمایت همه جانبه شرکتهایی که با انجمن همکاری نموده اند، امکان اقامت دراین واحد میسر می باشد. همچنین ایشان از حمایت های همه جانبه بهستان دارو ( سرکار خانم دکتر چیت ساز) و آزمایشگاه نیلو (جناب آقای دکتر رحمانی) در طی ۵ سال گذلشته تشکر کردند.

در ادامه، لیستی از اقلام مورد نیاز جهت اقامت در واحد تحت بازسازی انجمن تهیه و به حاضرین در جلسه داده شد تا در جهت تهیه این موارد اعلام همکاری نمایند.

 

در انتهای جلسه از واحد انجمن بازدید شد. شایان ذکر است حدود ۷۰ درصد از کار بازسازی به اتمام رسیده و پیش بینی می شود طی یک ماه آینده این فرآیند به اتمام برسد.

 

 

با تشکر

دکتر طاهره اشرف گنجویی

رئیس انجمن علمی سرطان های زنان ایران