محققان آمریکایی ارتباط بین قند، انسولین و سرطان را بررسی می کنند

 

کار گروهی از محققان  Weill Cornell Medicineدر نیویورک، ارتباطات مهم بین گلوکز، انسولین و بسیاری از انواع سرطان را برجسته کردند.
این تیم توسط دکتر Lewis Cantley، یکی از محققان برجسته ی سرطان رهبری می شود که کارهای تحقیقاتی خود را در این زمینه از دهه ۱۹۸۰ با کشف آنزیم شناخته شده ی فسفواینوزیتید ۳- کیناز(PI3K)  آغاز کرده است. از آن سال تاکنون، نقش آنزیم PI3K در میان حدود ۸۰ درصد از سرطانها مشخص شده و بسیاری از دانشمندان آن را “master switch” نامیده اند.
 آنزیم PI3K بین انتشار انسولین در بدن با جذب گلوکز سلولی و رشد و بقا ارتباط بر قرار می کند. در شرایط عادی، این ارتباط مسئله ای ندارد و بخشی از روند رشد طبیعی است.اما، در زمینه ی سرطان، این روند سبب می شود سلول های سرطانی معتاد به قند، گلوکز بیشتری را جذب کرده، و بنابراین زنده مانده و بطور موثرتری رشد کنند. ارتباط شناخته شده ای بین سطوح بالای انسولین، دیابت نوع ۲ و سرطان وجود دارد.
در حالیکه داروهایی برای مهار این مسیر توسعه یافته اند،- مانند داروی idelalisib که برای لوسمی و لنفومتوسط FDA تایید شده است-، مهار این مسیر در عمل به اندازه ای که در ابتدا امیدوار کننده بود، با نتایج موفقیت آمیزی همراه نبود. تحقیقات بعدی نشان داد که این دارو در واقع موجب افزایش جبرانی انسولین شده و سبب می گردد تومور به رشد خود ادامه دهد.
دکترCantley   و تیمش، از مهارکننده های PI3K در کنار یک رژیم غذایی کتوژنیک( که تاثیر آن در کاهش سطح انسولین، شناخته شده است) با موفقیت برای کوچک کردن تومورها در موش استفاده کردند.
در مقاله ی منتشر شده در نشریه “Nature” ، آنها نتیجه گیری نمودند که از این بازخورد انسولین می توان از طریق استفاده از رویکردهای تغذیه ای یا دارویی جلوگیری کرد, افلام-سكس.
در حال حاضر تیم در حال جمع آوری بودجه، برای آزمایش این روش بر روی انسان است، با این امید که رژیم کتوژنیک همراه با مهارکننده های PI3K بتواند در انسان نیز به طور موفقیت آمیزی تومورها را کوچک کند.
این کار می تواند به شواهد رو به رشدی اضافه شود، که نشان می دهد محدودیت کربوهیدرات ها از طریق رژیم کتوژنیک ممکن است پیامدهای مثبتی برای پیش آگهی و درمان سرطان داشته باشد.
منبع:
https://www.diabetes.co.uk/news/2019/mar/us-researchers-study-link-between-sugar,-insulin-and-cancer-99159180.html