جلسه ای به منظور برنامه ریزی برای توموبوردهای ماهانه انجمن سرطان زنان در سال ۱۳۹۵ مورخ ۳۰ خردادماه در دفتر انجمن با حضور خانم ها: دکتر نادره بهتاش، دکتر ستاره اخوان، دکتر سهیلا امینی مقدم، دکتر ملک زاده، دکتر کاظمی، دکتر شیخ حسنی، دکتر رحمانی، دکتر سرمدی و آقایان: دکتر مجتبی قدیانی، دکتر احمد عامری از رشته های مختلف مرتبط با سرطان های زنان برگزار گردید و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

 1. اطلاع رسانی وسیع تر با همکاری انجمن های مرتبط
 2. ذکر مشخصات بیماران چند روز پیش از برنامه در کانال تلگرام انجمن
 3. چاپ خلاصه توموربوردها به عنوان Meeting News در نشریه انگلیسی انجمن (JOGCR)
 4. نشان دادن تصاویر پاتولوژی بیماران
 5. درخواست معرفی بیماران از تمام مراکز
 6. استقبال از ارایه مقالات جدید در قسمتی از برنامه
 7. برتری ارائه مطالب به صورت Case Report
 8. محتوای برنامه متناسب با گروه متخصصین و فوق تخصص سرطان زنان
 9. اختصاص زمانی برای پرسش و پاسخ
 10. ذخیره کردن تمام مطالب سخنرانیها برای دسترسی همکاران
 11. مرور تمام موضوعات در برنامه یکساله
 12. اعلام نتایج درمان کیس مطرح شده در توموربورد بعدی
 13. امکان حضور بیمار در توموربورد
 14. درخواست معرفی افراد به عنوان سخنران از انجمن ها