“گزارش اینترنتی وبینار تومور بورد ماهیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران مورخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰”

 

این وبینار با موضوع  (HPVو پیشگیری از کانسر سرویکس) در ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ صبح الی ۱۱ صبح، با حضور اساتید گرامی به صورت اینترنتی در اسکای روم برگزار گردید. در ادامه اساتید گرامی به ترتیب زمان بندی برنامه علمی، به ارایه مطالب خود خواهند پرداخت.

لینک ورود به برنامه :

https://www.skyroom.online/ch/artapharmed/papilloguard

 

 
 
 

گالری تصاویر


جدول زمان‌بندی


دریافت فایل PDF برنامه ۱۴ مرداد

 
 
 

 

دریافت فایل PDF


اپیدمیولوژی بروز شیوع کانسر سرویکس در ایران 

فایل به زودی اضافه خواهد شد

 

HPV و ارتباط آن با کانسر سرویکس 

فایل به زودی اضافه خواهد شد

 

پیشگیری اولیه کانسر سرویکس 

فایل به زودی اضافه خواهد شد

 

بررسی واکسیناسیون HPV در سطح دنیا 

فایل به زودی اضافه خواهد شد

 

پیشگیری ثانویه کانسر سرویکس

فایل به زودی اضافه خواهد شد

 

بررسی گایدالین جدید در غربالگری سرطان سرویکس 

فایل به زودی اضافه خواهد شد

 

واکسن پاپیلوگارد 

فایل به زودی اضافه خواهد شد

 

جزئیات


همایش یکروزه از راه دور به صورت اینترنتی

دبیرعلمی:

دکتر الهام قهقایی

تاریخ برگزاری:

پنج شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰

زمان:

۸ صبح الی ۱۱ صبح

 

 
 
 

برگزار کننده


IRSGO

پست الکترونیک:
info@irsgo.org

محل گردهمایی


به صورت اینترنتی و از طریق اسکای روم

پوستر