کتاب جدید انجمن علمی سرطان های زنان ایران منتشر گردید.
کتاب نخست با عنوان “گایدلاین جامع اداره مبتنی بر ریسک تست های غربالگری غیرطبیعی و ضایعات پیش سرطانی سرویکس ASCCP-2019” ترجمه و تدوین به ترتیب توسط سرکار خانم دکترنادره بهتاش، دکتر میترا محیط، مژگان کریمی زارچی، دکتر راضیه السادات هاشمی، دکتر لیلا موسوی و دکتر مریم عامری می باشد.
کتاب دوم نیز با عنوان “تازه های HPV یوروژین ۲۰۱۹” ترجمه و تدوین به ترتیب توسط سرکار خانم دکتر میترا محیط، دکتر نادره بهتاش، دکترطاهره اشرف گنجویی و دکتر شهرزاد شیخ حسنی می باشد.
جهت سفارش و دریافت با شماره قرار داده شده، تماس بفرمایید.