JOGCR: Call for submission

“دعوت به همکاری”

JOGCR

همانگونه که مستحضرید، فصلنامه انگلیسی زبان انجمن زنان و سرطان های ایران با نام  “Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research” پس از چهار سال انتشار موفق به کسب رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شد و از این پس، مقالات ارزشمند شما عزیزان در این نشریه وزین علمی، واجد امتیاز پژوهشی خواهد بود. از اساتید گرانقدر دعوت می شود نسبت به ارسال مقالات خود از طریق زیر اقدام بفرمایند:

سایت: http://jogcr.com

ایمیل: info@jogcr.com

تلفن: ۸۸۳۴۱۳۱۶ ۰۲۱، ۰۹۰۴۵۴۰۷۹۷۰

مینا لاله رخ