فراخوان کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی سرطان های زنان ایران

شماره ثبت ۲۰۱۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۵۷۵۰

بدین وسیله به اطلاع اعضای پیوسته انجمن می رساند که برابر اساسنامه و آیین نامه انتخابات کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چنانچه دارای شرایط کاندیداتوری هیئت مدیره و بازرس می باشند، حداکثر تا تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با تکمیل فرم رزومه درخواست خود را به دبیرخانه انجمن واقع در تهران، زیرپل کریمخان زند، خ سنایی نبش کوچه نژادکی، پلاک ۲ واحد ۵ و یا به ایمیل انجمن irsgo.2015@gmail.com ارسال نمایند.

دانلود فرم رزومه

کمیته انتخابات انجمن علمی سرطان های زنان ایران